VIRTUÁLIS ADVENTI FUTÁSSOROZAT

A program célja:
2020 egy különleges év és mi egy különleges meglepetéssel készültünk számotokra.
IV. Adventi Futás nevű versenyünk megvalósítása kérdésessé vált, ám úgy gondoljuk, hogy a kialakult helyzet nem tántoríthat el senkit egy jó futástól. Sőt a rendszeres sportolás hívei vagyunk, ezért hívjuk életre legújabb programunkat a VIRTUÁLIS ADVENTI FUTÁSSOROZATOT. Ám a legfontosabb, hogy most Te is segíthetsz, mert a nevezési díjak egy részét a Majosházi Hospice Ház részére adományozzuk.

Fuss 4-szer és gyűjtsd össze mind a 4 érmet!
Ahogy az adventi időszakban 4 héten át minden hétvégén 4 gyertyát gyújtunk, úgy Te is sportolj legalább 4-szer az ünnepi készülődés hétvégéin!

Helyszín: Bárhol, ahol szeretnéd

Időpont: Minden Adventi hétvégén 2020.11. 28-től –  2020.12. 20-ig 
…de ha csak 1, 2, vagy 3 alkalommal tudsz futni ebben az időszakban, akkor is jár az igazolt futásaidnak és nevezésednek megfelelő darabszámú érem.

Távok: Ami Neked jól esik! Legyen öröm a futás! 😊
Programunk lényege a rendszeres testmozgás, ezért mindegy, hogy milyen hosszú távot futsz, a lényeg, hogy hányszor húzod fel a futócipőt!
Ha csak egy Adventi hétvégén fogsz futni, akkor nevezz az 1 táv–ra. Mindegy, hogy ez az egy futás melyik hétvégére esik. Amikor beküldöd a megadott email címre a teljesítést igazoló fotót, akkor küldjük az 1 táv teljesítésének érmét.
Ha bármelyik 2 Adventi hétvégén futsz, akkor válaszd a 2 táv opciót a nevezési felületen és megkapod az 1. és a 2. táv érmét is. Ugyanígy a 3 és a 4 táv teljesítésénél válaszd a futások számának megfelelő nevezést és küldjük a 3, vagy 4 érmet a teljesítés igazolása után.

Miért vegyél részt a programban?
Támogatod saját szervezeted egészségét, valamint a Majosházai Hospice Ház működését.
Minden nevezési díj befizetésből 1000 Ft-ot adományozunk a Majosházi Hospice Ház működésének támogatására.
Plusz kapsz 4 szép érmet, ami akár a karácsonyfádat is ékesítheti.
Több indokra nincs szükség a futásra! Minden más csak kifogás!

Hogyan működik:
1. Előnevezés és nevezési díj befizetése az online nevezési oldalon: http://talaljegycelt.hu/store/
2. FUTÁS
3. Igazolás elküldése emailben

Teljesítés igazolása:
Küldj emailben egy képernyőfotót az okosórád, futóórád, futógéped, vagy számítógéped kijelzőjéről, ami a teljesített futás adatait tartalmazza!

Email tárgya: Futó neve, amit a regisztráció során adott meg

FIGYELEM!
Minden táv esetén más-más email cím szolgál a teljesítés igazolására az alábbiak szerint:

1 hétvégi futás – virtualadvent1@gmail.com

2 hétvégi futás – virtualadvent2@gmail.com

3 hétvégi futás – virtualadvent3@gmail.com

4 hétvégi futás – virtualadvent4@gmail.com

Aki több futást teljesít, őt kérjük, hogy a képeket egy emailben küldje el a futások számának megfelelő email címre!
Ha nem megfelelő email címre érkezik az igazolás, akkor azt nem tudjuk teljesítettnek tekinteni.

Díjazás: A táv(ok) teljesítése után távonként 1-1 éremmel jutalmazunk, amelye(ke)t az utolsó táv teljesítése után fogunk postázni.
Az teljesített táv(ok) száma után a következő érmeket küldjük el a résztvevőknek. A teljesítések száma után járó érmek ki- vagy felcserélésére nincs lehetőség!

1 táv

2 táv

3 táv

4 táv

Nevezés: http://talaljegycelt.hu/store/

Nevezési díjak:

Virtuális Adventi Futás – 1 futás 3 900 Ft
Virtuális Adventi Futás – 2 futás 5 400 Ft
Virtuális Adventi Futás – 3 futás 6 900 Ft
Virtuális Adventi Futás – 4 futás 7 900 Ft

A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé! A nevező csak akkor kerül fel a nevezési listára, ha bankkártyás fizetéssel a regisztrációs oldalon keresztül befizeti a nevezési díjat.

A nevezési listákat hetente 2 alkalommal frissítjük, ezért a befizetés után nem azonnal jelenik meg a résztvevők nevei a weboldalon.

Nevezés csak bankkártyás fizetéssel lehetséges!Más módon nincs lehetőségünk befizetést fogadni!

Befizetett nevezés módosítására, vagy lemondására 1000 Ft-os tranzakciós díj levonása mellett van lehetőség!

Megkérünk mindenkit, hogy tartsa be az egészségügyi előírásokat és szabályozásokat, mindenki egyénileg teljesítse a távot minden alkalommal és ne csoportosan sportoljon a jelenlegi helyzetre való tekintettel!

Rangsor felállítására az eltérő körülmények között teljesített különböző távok miatt nem kerül sor.

Figyelem! A benevezett versenyzőkről listát közlünk a honlapunkon és a facebook oldalunkon.

Számlázás: Számlát a nevezéssel egy időben a talaljegycelt@gmail.com email címre elküldött névre és címre tudunk kiállítani, a verseny napjára dátumozva, amennyiben a regisztráló a szükséges adatokat hiánytalanul megadta. Utólagos számlakiállításra nincs lehetőségünk!

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a nevező (versenyző) a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad!

Kiegészítő rendelkezések

Versenyen csak arra regisztrált, nevezett, rajtszámmal rendelkező versenyző vehet részt.

Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a versenyző a nevezési díjat a regisztráció lezárásáig átutalja a megadott bankszámlaszámra. Eltérő esetben a nevezését töröljük.

Azon versenyző esetében, aki a regisztráció után nevez, a beérkezett nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.

A nevező köteles a Szervezők utasításait betartani. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a programban való részvétel és teljesítés során beküldött, a nevezőt ábrázoló kép-, mozgókép- és hangfelvételeket a rendező és a szervező saját hirdetéseiben, marketing- és reklám kampányaiban kitakarás nélkül felhasználja.

A versenyző, illetve az ő törvényes képviselője a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő a versenyen való részvételhez, elfogadja, hogy a versenyszabályzat betartása minden résztvevőre nézve kötelező és semmilyen követeléssel nem élhet a versenyrendezők és a versenyrendezők felé.

Vis maiorA résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, járvány, egészségügyi korlátozás, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A szervező a program módosításának jogát fenntartja.

A program során reklámtevékenység folytatása csak a rendező írásos hozzájárulásával engedélyezett, amit a tevékenységet folytató felszólításra köteles bemutatni! A rendező engedélye nélkül reklámtevékenység nem folytatható.

Programinformáció:

E-mail: talaljegycelt@gmail.com
Telefon: +36304077000

JÓ FUTÁST KÍVÁNUNK!