VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: Az egészséges életmód és a testmozgás terjesztése. Kiemelt célunk a csodás környezet bemutatása és népszerűsítése. A régió sportolóinak összefogása, közösségépítés. A futóversenyek hangulatának fantasztikus élményét kívánjuk nyújtani a kezdőknek és a rendszeresen sportolóknak.

A verseny szervezője: Brendon Beach

Időpont: 2022. augusztus 13.
Rajt: 19:00
Versenyközpont nyitva tartás 18 – 22h között

Helyszín: Versenyközpont, rajt, cél: Brendon Beach,
Megközelítés:
Dunavarsány Brendon tó Hrsz 0111, 2336 Majosháza
Google linkn: /data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4741f137a5426f3f:0x208f9e50debdb70b!2sBrendon+Beach!8m2!3d47.2729274!4d19.031744!3m4!1s0x4741f137a5426f3f:0x208f9e50debdb70b!8m2!3d47.2729274!4d19.031744

http://futonaptar.hu

Nevezési link: http://korido.hu/2022BrendonBeach_reg

Távok:
21 km egyéni (7 kör a kijelölt pályán)
12 km egyéni (4 kör a kijelölt pályán)
6 km egyéni (2 kör a kijelölt pályán)

Útvonal: Aszfalt, murva és földút, időjárási körülményektől függően lehet száraz, nedves

Díjazás:
A 21 és 12 km távok első helyezett női és férfi versenyzőt 1 db 32” LED Smart TV készülékkel díjazzuk, míg a 6 km táv női és férfi győztese 1-1 24”-os LED TV-t nyernek.
A felnőtt távok I-III. helyezett nő és férfi versenyzői a helyezésért járó érmet kapják.

A versenyzők részére ingyenes belépés a Brendon Beach-re, kísérő családtagjaiknak pedig 50% kedvezményt biztosítunk a belépőjegy árából.

Résztvevők:
Versenyre regisztrált, nevezett, rajtszámmal rendelkező versenyző vehet részt. A felnőtt kategóriában 14 éves és annál idősebb versenyzők.

Figyelem! Minden induló a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy egészséges és felkészült a táv teljesítésére. Javasoljuk minden versenyzőnek, hogy vegyen részt orvosi vizsgálaton a rajtot megelőző három héten belül. Fiatalkorúak számára szülői beleegyezés szükséges, amit a versenyre el kell hozni.

 Szintidő: Mindenkit megvárunk!

Előnevezés: A létszámlimit beteltéig.

A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé!
A nevezési díj kiegyenlítésére csak bankkártyás fizetéssel van lehetőség!

 Nevezési díjak:

Nevezési díj (Ft/fő) 21 km egyéni 12 km egyéni 6 km egyéni
8 500 Ft 6 500 Ft 5 500 Ft
Helyszíni nevezés: Elektronikus nevezési felületen keresztül, bankkártyás fizetéssel lehetséges a verseny napján 17h-ig, minden távra 9000 Ft

CSAK BANKKÁRTYÁS FIZETÉS LEHETSÉGES!!!

Nevezés a verseny napján: HELYSZÍNI NEVEZÉSRE KORLÁTOZOTTAN LESZ LEHETŐSÉG!

Számlát a nevezéssel egy időben a talaljegycelt@gmail.com email címre elküldött névre és címre tudunk kiállítani, a befizetett összeg bankszámlára érkezésének napjára dátumozva, amennyiben a regisztráló a szükséges adatokat hiánytalanul megadta. Utólagos számlakiállításra nincs lehetőségünk.

LÉTSZÁMLIMIT!!! A rendezvényen maximum 300 fő részvétele engedélyezett. 300 érvényes, nevezési díjfizetéssel érvényesített nevezés beérkezése után automatikusan, azonnal leállítja a rendszerünk a nevezést!!!

Előnevezési oldal:

Az előnevezés csak bankkártyás fizetéssel történhet a regisztrációs oldalon keresztül!

Figyelem! A benevezett versenyzőkről listát közlünk a honlapunkon és a facebook oldalunkon.

Rajtszám átvétel: 17 h-tól a versenyközpont parkolójában felállított sátorban
Eredményhirdetés:
22:00 h-tól a versenyközpontban

Időmérés:Chip-es nettó időmérés

A rajtszámot és a chipet a használati utasítás szerint a versenyen végig viselni kell.
A rajtszámot a 4 sarkánál, 4 biztosítótűvel kell rögzíteni elől a felsőruházaton, jól látható helyen.
Tilos a rajtszámot összehajtani és a chipet a rajtszám hátoldaláról eltávolítani.

Frissítés:

Körönként 1 frissítő állomás (víz, banán, szőlőcukor és sós termékek biztosításával)

Nevezési díj tartalma:

Részvételt a versenyen

Frissítést

Egyedi befutóérem a távot teljesítőknek

Rajtszám

Oklevél, ami a nevezési felületről letölthető

Chipes nettó időmérést

Befutó energia- és folyadékpótlást

Egyéb tudnivalók:
WC és öltöző: A Brendon Beach területén lévő öltöző és mosdó helyiségekben a rendezvény ideje alatt.

Parkolás: A Brendon Beach külső parkolóiban

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a nevező (Versenyző) a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad!

Kiegészítő rendelkezések

Versenyen csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező Versenyző vehet részt.

Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a Versenyző a nevezési díjat a regisztráció lezárásáig elutalja a megadott bankszámlaszámra. Eltérő esetben a nevezését töröljük.

Azon Versenyző esetében, aki a regisztráció után nevez, a beérkezett nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.

A Versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt, jól látható módon viselni a Szervezőtől kapott, biztonsági kapcsokkal a pólójára erősített rajtszámot. A 4 biztosítótűvel a rajtszámot a 4 sarkánál kell rögzíteni a felsőruházaton, elől. A rajtszámot összehajtani, összegyűrni valamint a rajtszám hátoldalán lévő chipet eltávolítani tilos!

A Versenyző köteles az úgynevezett “fair play” elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében nem akadályozni.

A Versenyző köteles a Szervezők utasításait betartani. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a versenyen készült, a nevezőt ábrázoló kép-, mozgókép- és hangfelvételeket a szervező saját hirdetéseiben, marketing- és reklám kampányaiban kitakarás nélkül felhasználja.

A Versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő.

Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, járvány, egészségügyi korlátozás, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. Indokolt esetben (pl.:viharos időjárás) a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újra indíthatja.

Verseny elmaradása esetén
A Résztvevő tudomásul veszem, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza.

Az időmérő rendszer meghibásodása esetén a Szervező nem tudja minden résztvevő részére az időjóváírást biztosítani és ez esetben az eredményeket időjóváírás nélkül kénytelen érvényeben tartani, amelyet az indulók elfogadnak.

Időmérés

Résztvevő elfogadja, hogy a távon több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezheti az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést mutat a saját átlag teljesítéshez képest, a versenyzőt a versenyből kizárhatja. A beérkezés sorrendje manuálisan is rögzítésre kerül és a végleges eredmény megállapításának ez az eredmény szolgáltatja az alapot.

Szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

A Szervezők az értékekért nem vállalnak felelősséget. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

Kizárható aki
I.) Nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot
II.) A nevezési formot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki
III.) A chipet nem rendeltetés szerűen használja
IV.) Akit autóval, vagy kerékpárral kísérnek

Tilos
A versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A versenyközpontba állat nem vihető be.

A verseny idején és helyszínén reklámtevékenység folytatása csak a rendező írásos hozzájárulásával engedélyezett, amit a tevékenységet folytató felszólításra köteles bemutatni! A rendező engedélye nélkül reklámtevékenység nem folytatható.

Kérdések:
E-mail: talaljegycelt@gmail.com
Telefon: +36304077000
JÓ FUTÁST KÍVÁNUNK!